သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲေတာ္(၁)

9/17/09

သန္းေခါင္ယံက ေပးတဲ့သတိ

ႀကိဳးမဲ့သမုဒယခ်ည္တုိင္မွာ
ခုိင္ၿမဲစြာေႏွာင္ဖြဲ႔၍
ၾကည္ႏူးမႈေတြ၊
ေက်ကြဲမႈေတြကုိ
ဝါးမ်ဳိစားေသာက္ၿပီး
ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရင္း
အိပ္ေပ်ာ္ခ်ိန္ကုိ
ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကတဲ့
…………………………။
ဆယ္သိန္း

၀ါဆုိပြဲေတာ္ (၂၅.၀၇.၂၀၁၀)

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

လာေရာက္အားေပးၾကေသာ သူအေပါင္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစံ

ပထမအႀကိမ္စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းခံပြဲေတာ္

ဆီမီးထြန္းပြဲ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား