သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲေတာ္(၁)

10/4/09

သီတင္းကၽြတ္ဆီမီးပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲေတာ္


၁၃၇၁-ခုႏွစ္၊ သီးတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ ေဇယ်၀တီျမန္မာဗုဒၶဘာသာေက်ာင္း၌ ဆီမီးထြန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲကုိ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏြယ္ဖြား ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ေက်ာင္းသုိ႔လာေရာက္ၿပီး စတုဒိသာေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္း၊ ဆီမီးပူေဇာ္ျခင္း၊ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက၏။ေဇယ်၀တီျမန္မာဗုဒၶဘာသာေက်ာင္း
ပန္တုိင္းရမစ္၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ
သီတင္းကၽြတ္ဆီမီးပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲေတာ္
အမွတ္တရဓာတ္ပုံမ်ား

၀ါဆုိပြဲေတာ္ (၂၅.၀၇.၂၀၁၀)

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

လာေရာက္အားေပးၾကေသာ သူအေပါင္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစံ

ပထမအႀကိမ္စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းခံပြဲေတာ္

ဆီမီးထြန္းပြဲ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား