သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲေတာ္(၁)

7/9/10

မတူ-ထူးသည့္ခရီးစဥ္(၄)လူတုိင္းလူတုိင္း ကိုယ္ႏွင့္ဆက္စပ္၊ တုိက္ဆုိင္သည့္ေနရာတြင္ ေနရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာၾကမည္ျဖစ္သည္။ မိမိသည္လည္း သီဟုိဠ္တြင္ေနရသည္မွာ ေပ်ာ္မွန္းမသိ ေပ်ာ္ေနမိသည္။ သီဟုိဠ္သားမ်ားႏွင့္ စကားလက္ဆံုၾကရသည္ကတစ္မ်ိဳး၊ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ စကားလက္ဆုံ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရသည္ကတစ္ဖုံ စသည္စသည္ျဖင့္ စိတ္ၾကည္ႏူးေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပန္မည့္ရက္ကုိ ေမ့ေနမိသည္။ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္ ျပန္မည္ဟု စိတ္ကုိ မဆုံးျဖတ္ရေသးေပ။ စိတ္ကူးရွိသည့္အခ်ိန္မွ ထျပန္မည္ဟု ေတြးထားသည္။ ေတြးထသည့္အတုိင္း ေလယာဥ္လက္မွတ္ကို ႀကိဳတင္မျဖတ္ထားေပ။ မိမိ သီဟုိဠ္ေရာက္သည့္ေန႔ကုိ ျပန္ေရတြက္ၾကည့္မွ ရက္(၂၀)ေက်ာ္ေနေလၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (၂6)ရက္ေန႔ ထုိင္းကုိ ခရီးဆက္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းမ်ားကုိ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္ ထုိင္းကုိ ခရီးဆက္မည့္အေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ အလားတူပင္ မိမိေနခဲ့သည့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ ဒကာ၊ ဒကာမ်ားအား ဖုန္းျဖင့္ လွမ္းႏႈတ္ဆက္ရသည္။ မိမိသည္က သီဟုိဠ္ေျမကုိ ခြါခ်င္စိတ္ မရွိေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိန္မရသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မွီ မေလးရွားကုိ ျပန္၀င္ရမည္က တစ္ေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထုိေန႔ ထုိင္းကုိ ခရီးဆက္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႔ဖုန္းျဖင့္ လွမ္းႏႈတ္ဆက္ေသာအခါ မိမိေနခဲ့သည့္ ေက်ာင္း၀န္းက်င္ ဒကာမိသားစုတစ္စုက မျပန္ခင္ ဆြမ္းတစ္နပ္ ဆက္ကပ္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာလာသည့္အတြက္ မိမိေနခဲ့သည့္ ေက်းဇူးရွင္ တေပါ၀နပူရဏမဟာ၀ိဟာရေက်ာင္းသုိ႔ တစ္ေန႔ ျပန္ၾကြသြားခဲ့သည္။ ထုိေက်ာင္းေျမကုိ ႏွင္းသည္ႏွင့္ မိမိစိတ္က တစ္မ်ိဳးထူးျခားမႈ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ အတိတ္အေၾကာင္းကုိ သတိရသလုိလုိ၊ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ လြမ္းသလုိလုိ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ကား မိမိေနခဲ့စဥ္အခါက ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း မိမိတုိ႔အေပၚ တပည့္အရင္းကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံ၊ မိမိတုိ႔ကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီးအေပၚ ျပဳသင့္ျပဳထုိက္သည့္ ေ၀ယ်ာေ၀စၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးရွိစဥ္အခါကလည္း ကုိယ့္ေက်ာင္းကုိယ့္ကန္၊ ကုိယ္ေနရာတြင္ ကုိယ့္ေနရသကဲ့သုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ကုိယ့္ေက်ာင္းကုိယ့္ကန္၊ ကုိယ့္ေနရာတြင္ ကုိယ္ေနရာက့ဲသုိ႔ ေနရသည္။ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ ရြာကေလးကလည္း မိမိတုိ႔အေပၚ ဂရုစုိက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဤေျမဤေနရာကုိ နင္းတုိင္း ဤအေတြးမ်ိဳး ခံစားခဲ႕ရျခင္းျဖစ္မည္။
မွတ္မိပါေသး၏။ သီကၽြတ္ကာလ ကထိန္ရာသီျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္က ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မမူေသးေခ်။ သူတုိ႔သီဟုိဠ္ထုံးစံအရ ကထိန္ခင္းလွ်င္ ကထိန္ ဒါယကာမိသာစုက ကထိန္သကၤန္းကုိ ေခါင္းတြင္ ရြက္ကာ တစ္ညလုံး ရြာအတြင္းလွည့္လည္သည္။ ထုိလွည့္လည္ျခင္းကုိ သူတုိစကားအရ ``ေပရက္ဟာရ´´ဟုေခၚသည္။ ``ေပရက္ဟာရ´´ ဟူသည္ တန္းစီလွည့္လည္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ကုိ ေဆာင္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က မိမိတုိ႔က သီဟုိဠ္သုိ႔ေရာက္စ သီဟုိဠ္စကားလည္း မယ္မယ္ရရ မရေသးေခ်။ ကထိန္သကၤန္း ရြာအတြင္းလွည့္လည္မည္ဟု ေျပာေသာအခါ ဗဟုသုတရရန္ ဆရာေတာ္ႀကီးဆီခြင့္ေတာင္းၿပီး ဘုရားပင့္ေဆာင္သည့္ကား ေပၚတြင္ လုိက္ပါၾကည့္ရႈၾကသည္။ ထုိသုိ႔လွည့္လည္ရာတြင္ ကထိန္သကၤန္းတစ္ခုတည္း မဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔၏ရုိးရာအက၊ တီးလုံး၊ မီး၀ုိင္းအကစသည္ျဖင့္ စီတန္းေနသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ခ်မ္းသာေသာ ရပ္ကြက္ျဖစ္လွ်င္ ဆင္-ျဖင့္တင္ေဆာင္ၿပီး လွည့္သည္လည္း ရွိ၏။ ထုိအကမ်ား၏ ေနာက္မွ ကထိန္သကၤန္းကုိ ကထိန္အလွဴရွင္မ်ားက ေခါင္းေပၚရြက္၍ လမ္းေလွ်ာက္လွည့္လည္ကာ အပူေဇာ္ခံသည္။ ကထိန္သကၤန္း၏ေနာက္မွ မိမိတုိ႔ ကားျဖင့္လုိက္ပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားကလည္း အားတက္သေရာ လွဴၾကတန္းၾကသည္။ လုိက္ပါလာသည့္ ပရိသတ္ကလည္း တစ္ရြာလုံးကၽြတ္ပင္ျဖစ္၏။ မိမိတုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘုရားလွည့္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ အေအးမ်ား၊ အေဖ်ာ္ရည္မ်ားျဖင့္ လုိက္ပါလာသည့္ ပရိသတ္မ်ားကုိ ရြာအတြင္း အိမ္တုိင္းလုိလုိပင္ ေကၽြးေမြးၾကသည္။ လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္လုံး စည္းကားေနသည္။ လုိက္ပါလာသည့္ ပရိသတ္ကား မ်က္စိတစ္ဆုံး လမ္းအျပည့္ပင္ျဖစ္၏။ မိမိတုိ႔လည္း သီဟုိဠ္ေရာက္စ ထုိအျခင္းအရာကုိ ျမင္ရေတာ့ ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္လႊမ္းမိသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ရွင္ျပဳရဟန္းခံလွည့္ပြဲ၊ ဘုရားလွည့္ပြဲေတာ္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ အလြန္တူပါသည္။ စိတ္ထဲကလည္း ၾကည္ႏူးေနမိသည္။ သူတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္လည္း ထုိသုိ႔ေသာ ဗုဒၶဘာသာအစဥ္အလာ ရွိပါကလားဟူ၍ စိတ္ထဲက ခ်ီးက်ဴးမိေသးသည္။ တစ္ရြာလုံး တစ္လမ္း၀င္ တစ္လမ္းထြက္ျဖင့္ ည(၁၀)နာရီတြင္ စတင္လွည့္လည္ၿပီး ေက်ာင္းျပန္ေရာက္ေသာအခါ မနက္(၅)နာရီထုိးေနေလၿပီ။ သီဟုိဠ္ႏုိင္ငံသည္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၊ မိမိတုိ႔လည္း ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည့္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ခ်င္းက ရင္းႏွီးၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတုိ႔ ေနရထုိင္ရသည္မွာလည္း အခက္အခဲ သိပ္မရွိေပ။ သူတုိ႔ယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း မိမိတုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ တူညီမႈရွိသည္။ ၀ါဆုိ၊ ကထိန္စသည္ျဖင့္ သူတုိ႔မွာလည္း ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ တစ္ညလုံး ကထိန္သကၤန္း လွည့္လည္ပူေဇာ္ၿပီး မနက္မုိးလင္းသည္ဆုိရင္ျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းကပ္၊ အလွဴ၀တၳဳမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး ကထိန္ပြဲၿပီးဆုံးသြားသည္။
အတိတ္အေၾကာင္း စဥ္းစားရင္း အေတြးႏြံနစ္ေနစဥ္ ဆြမ္းကပ္မည့္ ဒကာေရာက္လာသည္။ အခ်ိန္က်ၿပီ အိမ္သုိ႔ၾကြလုိ႔ရၿပီဟု ေျပာသည့္အတြက္ ေရမုိးခ်ိဳး၊ ကုိယ္သန္႔စင္ၿပီး အိမ္သုိ႔ မိမိတစ္ပါးတည္း လုိက္ပါသြားသည္။ ေက်ာင္းေနဘုန္းႀကီးမ်ားကား တျခားအိမ္က ပင့္ထားသည့္အတြက္ သူတုိ႔သည္လည္း အသီးသီး သရီး၀ီးႏွင့္ထြက္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ စကားအနည္းငယ္ေျပာၿပီး ဆြမ္းစားလုိက္သည္။ ဆြမ္းစားၿပီး ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ စကားမ်ား ေျပာျဖစ္ၾကသည္။ ထုိဒကာမိသားစုသည္လည္း မိမိတုိ႔ ထုိေက်ာင္းတြင္ေနစဥ္ လုိေလေသးမရွိပင္ ျဖည့္ဆည္းေပး၏။ လုိအပ္သည္မ်ားရွိလွ်င္ သူတုိ႔ကုိ ေျပာပါဟု မၾကာခဏ ေျပာ၏။ သူတုိ႔သည္လည္း ခင္မင္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ သူတုိ႔ေဆြမ်ိဳးရွိသည့္ ေတာရြာမ်ား သြားလည္လွ်င္ မိမိကို ေခၚသြားသည္။ သူတုိ႔သည္လည္း မိမိအေပၚ တာ၀န္ေက်ပြန္ၾက၏။ မိမိသည္ကား သူတုိ႔အတြက္ ေမတၱာပုိ႔သရုံမွတစ္ပါး အျခားမရွိေပ။ ေက်ာင္းသုိ႔ျပန္လာသည့္ လမ္းတြင္ ဒကာတစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ေတြ႕သည့္အတြက္ လမ္းႏႈတ္ဆက္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိအေတြးထဲတြင္ကား ဤေက်ာင္းႏွင့္ ဤရြာကေလး၏ ေက်းဇူးသည္ကား မိမိအေပၚမ်ားလွေပ၏ဟု ေရရြတ္မိလုိက္ေသးသည္။
ေက်ာင္းသုိ႔ျပန္ေရာက္ေတာ့လဲ ေတြးစက မျပတ္ေသးေခ်။ ေတြးၿပီးရင္း ေတြးစေတြက ရွည္ထြက္လာသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးထုိင္ေနၾကေနရာကို ၾကည့္ရင္းပင္ အတိတ္အေၾကာင္းတစ္ခု ေခါင္းထဲေရာက္လာသည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ကြမ္းႀကိဳက္၏။ သြားမရွိေသာ္လည္း ကြမ္းကုိ ေထာင္း၍စားသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ကြမ္းစားခ်င္လွ်င္ မိမိတုိ႔က ကြမ္းေထာင္းေပးရသည္။ ေဆးရြက္ႀကီးကုိကား သူ၏ထုိင္ခံုေအာက္တြင္ အျမဲတမ္းထားေလ့ရွိသည္။ မိမိတုိ႔လည္း ကြမ္းစား၏။ တစ္ခါတစ္ေလ ကြမ္းစားခ်င္လွ်င္ ဆရာေတာ္ႀကီးဆီသုိ႔ သြားၿပီး သူ႕နေဘးတြင္ရွိသည့္ ကြမ္းဗန္းကေလးကုိ ယူကာစားၾကရသည္။ တစ္ေန႔တြင္ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းေန၏။ ကြမ္းစားခ်င္၍ မိမိႏွင့္အတူေနသည့္သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးဆီသုိ႔လာခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးနေဘး ကြမ္းဗန္းကေလးၾကည့္လုိက္ေတာ့ ကြမ္းသီးကားမရွိ၊ ကြမ္းရြက္ကေလးသာရွိသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ ေမးၾကည့္ေတာ့လဲ ``နက္´´မရွိဟု ေျပာလုိက္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ ၾကည့္ေတာ့ သူလဲ ၀ါးခ်င္ေနပုံရသည္။ မုိးက သဲႀကီးမဲႀကီးရြာေနသည့္အတြက္ အျပင္သြား၀ယ္ရန္လည္းမျဖစ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စားခ်င္၀ါးခ်င္သည့္စိတ္ကုိ ကုိယ္စီကုိယ္စီ မ်ိဳသိပ္ထားရင္း စကားေျပာေနၾကသည္။ စကားေျပာရင္း သူငယ္ခ်င္းက ဆရာေတာ္ႀကီး၏ နေဘးခုံေအာက္တြင္ ကြမ္းသီးကေလး တစ္ျခမ္းေတြ႕လုိက္သည့္အတြက္ ကတမ္းကမန္း ေကာက္ယူလုိက္သည္။ ထုိအျပဳအမူကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးလည္းေတြ႕သည္ မိမိလည္းေတြ႕သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ``မိမိက ငါ့ကုိလည္း နည္းနည္းေပး´´ဟု ေျပာလုိက္သည္။ တဖန္ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း သူ႕ကုိလည္း နည္းနည္းေထာင္းေပးရန္ ေျပာလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွားပါးသည့္အခ်ိန္ ကြမ္းသီးကေလး တစ္ျခမ္းကုိ သုံးပါးမွ်ေ၀စားလုိက္ရသည္။ ထုိျခင္းအရာကုိ မိမိသည္ ေခါင္းထဲက လုံး၀မထြက္ေပ။ အျမဲတမ္းသတိရေနသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ကား မာန္မာနမရွိ၊ တကယ္ရုိးသားျဖဴစင္၏။ သူ႕ကုိၾကည့္လုိက္တုိင္း ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟအရိပ္ကင္းေနသည္။ မိမိတုိ႔သည္လည္း ဤေက်ာင္းကုိ ေရာက္ရသည္မွာ ကံေကာင္း၏။ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း၊ မေနာေကာင္းသည့္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ရသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ သေဘာျဖဴစင္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ယေန႔အခ်ိန္မရွိေတာ့၊ ဘ၀တစ္ပါးေျပာင္းသြားရွာေလၿပီ။ မိမိသည္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးေနခဲ့သည့္ ေနရာကုိ ေတြ႕တုိင္း သတိရမိသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး ေနာက္ပုိင္း မိမိက ဆရာေတာ္ႀကီး သီတင္းသုံးခဲ့သည့္ အခန္းတြင္ ၀င္ေရာက္ေနသည္။ အခန္းထဲသုိ႔ ၀င္တုိင္း ဆရာေတာ္ႀကီးကို သတိရေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ မိမိသည္ ထုိေက်ာင္းတြင္ မေနေတာ့ေသာ္လည္း ေရာက္သည့္ေနရာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သြားပုံ၊ လာပုံ၊ လႈပ္ရွားပုံမ်ားကုိ အျမဲတမ္းျပန္လည္ ျမင္ေယာင္ေနသည္။
ေမတၱာတရားသည္ကား အျပန္အလွန္ပင္ အက်ိဳးမ်ားေစသည္ကား မွန္ေပ၏။ မိမိက ေမတၱာထားလွ်င္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သူတစ္ပါးလည္း မိမိအေပၚ ေမတၱာထားၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။ မိမိက သူတစ္ပါးကုိ ေကၽြးေမြးဖူးလွ်င္လည္း သူတစ္ပါးလည္း ကုိယ့္ကုိ ျပန္ေကၽြးေမြးရန္မွာ ၀န္ေလးမည္မဟုတ္ေခ်။ ကူညီသည့္ေနရာတြင္လည္း ထုိ႔အတူပင္ မိမိက သူတစ္ပါးကုိ စိတ္ေစတနာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းထား၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားဘဲ ကူညီခဲ့လွ်င္ သူတုိ႔သည္လည္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ အခြင့္ၾကံဳလွ်င္ ကူညီၾကမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေပးကမ္းျခင္း၊ စြန္႔ၾကဲျခင္း၊ ကူညီျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီဆုိလွ်င္ ေစတနာသန္႔သန္႔ႏွင့္ ေမွ်ာ္ကုိးခ်က္မထားဘဲ ေပးကမ္း၊ စြန္႔ၾကဲ၊ ကူညီရန္လုိအပ္ေပသည္။ မိမိကူညီေပးလုိက္၍ တစ္ပါးသူ အဆင္ေျပသြားလွ်င္ ထုိအျခင္းအရာကို ၾကည့္ၿပီး မိမိက ပီတိျဖစ္ေနဖုိ႔ အေရးႀကီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူအဆင္ေျပသြားသည့္အတြက္ သူသည္ အလြန္း၀မ္းသာမည္ျဖစ္၏။ ထုိ၀မ္းသာသည့္အခုိက္အတန္႔ကုိ ၾကည့္ၿပီး မိမိသည္လည္း ၀မ္းသာပီတိျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခုိက္အတန္႔ကေလးသည္သာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္၏။ သူ႕ဆီမွ ျပန္ေမွ်ာ္ကုိးျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖင္လွ်င္ ထုိကူညီမႈသည္ ေစတနာသန္႔သည္ဟု မဆုိႏုိင္ေခ်။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ကူညီမႈသာ ျဖစ္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မေမွ်ာ္ကုိးေပမဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတာ့ ရွိေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေစတနာ၊ ေမတၱာသန္႔သန္႔ျဖင့္ လုိအပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ကူညီႏုိင္ပါေစဟု အားလုံးကုိ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။

သားေရႊ

၀ါဆုိပြဲေတာ္ (၂၅.၀၇.၂၀၁၀)

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

လာေရာက္အားေပးၾကေသာ သူအေပါင္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစံ

ပထမအႀကိမ္စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းခံပြဲေတာ္

ဆီမီးထြန္းပြဲ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား