သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲေတာ္(၁)

4/16/10

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

မေလးရွာႏုိုင္ငံ၊ ပန္းတုိင္းရမစ္ရွိ ေဇယ်၀တီျမန္မာဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းတြင္ ၁၅၊ ၄၊ ၂၀၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္သစ္အတာသၾကၤန္ ရွင္ျပဳရဟန္းခံပြဲ၊ စတုဒိသာအလွဴပြဲႏွင့္ တရားပြဲေတာ္တုိ႔ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာမ်ားျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူး သၾကၤန္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိင္း ရင္ခုန္တတ္ၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကုိယ့္လူမ်ိဳး၏ ႏွစ္သစ္ကူးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ ထုိေန႔ပြဲတြင္ အနီးအနား၀န္က်င္ရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေက်ာင္းသုိ႔ေရာက္လာၾကၿပီ စတုဒိသာေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္း၊ တရားေတာ္နာယူျခင္း၊ တရားပြဲၿပီးဆုံးေသာအခါ ေရပက္စကားၾကျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾက၏။ လူတုိင္း၏မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ ၾကည္ႏူးရိပ္မ်ားသန္းေနၾက၏၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾက၏။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားတြင္သာမက အနီးအနား၀န္က်င္ရွိ တရုတ္တုိ႔ကလည္း ေက်ာင္းသုိ႔ေရာက္လာၿပီး ျမန္မာတုိ႔နည္းတူ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းကပ္ျခင္း၊ စတုဒိသာေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာစားေသာက္ျခင္းႏွင့္ ေရပက္စကားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾက၏။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ၾကည္ႏူးေနၾကသကဲ့သုိ႔ သူတုိ႔သည္လည္း ၾကည္ႏူးေနၾက၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔အျခင္းအရာမ်ားကို ဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။ အားလုံးေသာသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ အထူးအားျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ………..။
၀ါဆုိပြဲေတာ္ (၂၅.၀၇.၂၀၁၀)

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

လာေရာက္အားေပးၾကေသာ သူအေပါင္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစံ

ပထမအႀကိမ္စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းခံပြဲေတာ္

ဆီမီးထြန္းပြဲ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား