သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲေတာ္(၁)

10/19/11

သီတင္းကြ်တ္ဆီမီးထြန္းပြဲႏွင့္ ညခ်မ္းဓမၼသဘင္ ( ၄ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္.....

သီတင္းကြ်တ္ဆီမီးထြန္းပြဲႏွင့္ ညခ်မ္းဓမၼသဘင္ ( ၃ )


ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္.....

သီတင္းကြ်တ္ဆီမီးထြန္းပြဲႏွင့္ ညခ်မ္းဓမၼသဘင္ ( ၂ )


ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္.....

သီတင္းကြ်တ္ဆီးမီးထြန္းပြဲႏွင့္ ညခ်မ္းဓမၼသဘင္ ( ၁ )

ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္.....
သင္ေဖ်ာက္ထားခ်င္ေသာစာကို ဒီေနရာတြင္ေရးရန္...
ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္.....

11/1/10

သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲေတာ္(၂)


ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္.....

10/31/10

သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲေတာ္


ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္.....

၀ါဆုိပြဲေတာ္ (၂၅.၀၇.၂၀၁၀)

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

လာေရာက္အားေပးၾကေသာ သူအေပါင္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစံ

ပထမအႀကိမ္စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းခံပြဲေတာ္

ဆီမီးထြန္းပြဲ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား