သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲေတာ္(၁)

9/22/09

လယ္တီ(၇)ရက္ ဘုရားရွိခုိး(၁-၂)


၁။ သုံးလူ႕ရွင္ပင္၊ ကြၽန္းထိပ္တင္၊ ေသာင္းခြင္ စၾကဝဠာ၊ နတ္,ျဗဟၼာတုိ႔၊ ညီညာရုံးစု၊ ေတာင္းပန္ မႈေၾကာင့္၊ ရတုနဂုိ၊ ႐ႊန္း႐ႊန္းစုိသည္၊ ဝါဆုိလျပည့္၊ ၾကြက္မင္းေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ျဖဴ၊ သေႏၶယူသည္၊ နတ္,လူၿငိမ္းဖုိ႔၊ ကိန္းပါကုိ။
၂။ သေႏၶယူခါ၊ ဆယ္လၾကာေသာ္၊ မဟာသကၠရာဇ္၊ ေျခာက္ဆယ့္ရွစ္ၾကံဳ၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့စုံစီ၊ လုမၺိနီ၌၊ မဟီလႈိက္ဆူ၊ ဖြားေတာ္မူသည္။ နတ္,လူေအာင္ၿမိဳ႕၊ လမ္းပါကုိ။

ပဋိသေႏၶယူခန္းႏွင့္ ဖြားေတာ္မူခန္း
မဟာသကၠရာဇ္ ၆၇-ခုႏွစ္၊ ၀ါဆုိလျပည့္ ၾကာသပေတးေန႔ မုိးေသာက္ယံ၌ သီရိမာယာေဒ၀ီမိဖုရားေခါင္ႀကီး၏ ၀မ္းၾကာတုိက္သုိ႔ ျမတ္ေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္သည္ လက္ယာရစ္ လွည့္ၿပီးေနာက္ လက္ယာနံပါးမွ ၀င္ေရာက္ေၾကာင္း အိပ္မက္ျမင္ေတာ္မူ၍ အေလာင္းေတာ္သိဒၶတၴမင္းသား ပဋိသေႏၶယူေတာ္၏။
မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေသာၾကာေန႔တြင္ လုမၺနီအင္ၾကင္းေတာ၌ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဖြားျမင္ေတာ္၏၊ ဖြားျမင္ၿပီးေနာက္ ေျမာက္အရပ္သုိ႔ ခုႏွစ္ဖ၀ါးလွမ္းၾကြေတာ္မူ၍ “ငါသည္ ေလာကတြင္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္၏၊ ငါသည္ ေလာကတြင္ အႀကီးအကဲဆုံးျဖစ္၏၊ ငါသည္ ေလာကတြင္ အခ်ီးအမြမ္းခံထုိက္ဆုံးျဖစ္၏“ဟူေသာ သုံးခြန္းေသာစကား ႀကံဳး၀ါးေတာ္မူ၏။

၀ါဆုိပြဲေတာ္ (၂၅.၀၇.၂၀၁၀)

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

လာေရာက္အားေပးၾကေသာ သူအေပါင္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစံ

ပထမအႀကိမ္စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းခံပြဲေတာ္

ဆီမီးထြန္းပြဲ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား