သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲေတာ္(၁)

9/22/09

နင္လားဟဲ့ ေသျခင္း


အသက္ခႏၶာ ရလာေသာ သတၱ၀ါမွန္သမွ် ဧကန္မုခ်ပင္ ေသဆုံးၾကရမည္၊ ေသဆုံးျခင္း ဓမၼတာသေဘာရွိ၏။ “ေမြးဖြားျခင္းအစသည္ ေသဆုံးျခင္းအဆုံးရွိ၏“ဟု ဆုိရုိးရွိသကဲ့သုိ႔ သတၱ၀ါမွန္သမွ်သည္ ေသျခင္းတရားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲပင္ျဖစ္၏။ ထုိ ေသျခင္းတရားကို မည္သုိ႔ေသာတန္ခုိးရွင္၊ ဖန္ရွင္မ်ားသည္ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေပ၊ ေရွာင္လႊဲ၍လည္း မရႏုိင္ေပ။ “သဗၺဇီ၀ိတံ မရဏပရိေယာသာနံ=အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ေသဆုံးျခင္းအဆုံးရွိ၏“ဟု ဘုရားေဟာရွိသကဲ့သုိ႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္လာေသာ သတၱ၀ါတုိင္းသည္ အမွန္ပင္ ေသဆုံးၾကရမည္ ျဖစ္၏။

ထုိသုိ႔ သတၱ၀ါတုိ႔ ေသဆုံးျခင္းႏွင့္စပ္၍ ေသျခင္းတရားသည္ ေလးပါးရွိ၏။ ထုိ ေလးမ်ိဳးေသာ ေသျခင္းတရားသည္ကား-
၁။ အာယုကၡယ= အသက္တမ္းကုန္၍ ေသျခင္း၊
၂။ ကမၼကၡယ= ကံကုန္၍ ေသျခင္း၊
၃။ ဥဘယကၡယ= အသက္၊ ကံ ႏွစ္ပါးစုံကုန္၍ ေသျခင္း၊
၄။ ဥပေစၦဒက= ကားေမွာက္၊ ေရနစ္၊ ေလယာဥ္ပ်က္၊ လက္နက္စူး၀င္စသည္စသည္တုိ႔ေၾကာင္း ေသျခင္းတုိ႔ ဟူ၍ျဖစ္၏။
ထုိေလးမ်ိဳးတုိ႔တြင္ ေရွ႕သုံးမ်ိဳးကို ကာလမရဏ-ေသခ်ိန္ေရာက္၍ ေသျခင္းဟု ေခၚ၏။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကုိကား အကာလမရဏ-ေသခ်ိန္မက်ေရာက္ဘဲ အႏၱရာယ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသျခင္းဟု ေခၚ၏။
ထုိေသျခင္းေလးမ်ိဳးတုိ႔တြင္ အသက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားသည္ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ဧကန္မုခ် ရင္ဆုိင္ၾကရမည္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက “
နတိၴ ဇာတႆ အမရဏံ =ေမြးဖြားလာေသာ သတၱ၀ါမွန္သမွ် မေသျခင္းဆုိသည္ မရွိ“ဟု ေဟာၾကားဆုံးမခဲ့၏။ ေသျခင္းတရားသည္ သူ႕သဘာ၀အတုိင္း ရွိေနမည္ျဖစ္၍ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ တန္ခုိးရွင္၊ ဖန္ဆင္းရွင္၊ အာဏာရွင္မ်ားက မဟန္႔တားႏုိင္၊ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမေပၚ၌ ေပါက္လာေသာ မႈိငုံထိပ္သည္ ေျမမႈန္မ်ားကပ္၍ ပါလာရျမဲျဖစ္သကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕အရပ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနသည္ အေရွ႕သုိ႔ ျပန္မသြားဘဲ အေနာက္သုိ႔သာ ေရြ႕လွ်ားသြား၍ ေနာက္ဆုံး ေန၀င္သြားသကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ေပၚမွ စီးက်လာေသာေရသည္ အေပၚသုိ႔ ျပန္မတက္ဘဲ ေအာက္သုိ႔သာ အစဥ္စီးဆင္းၾကျမဲျဖစ္သကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း ဘ၀ဇာတိ ရလာၿပီးေသာ သတၱ၀ါမွန္သမွ်သည္ အုိ၊ နာ၊ ေသဟူေသာ တရားဆီသုိ႔သာ ေတာက္ေလွ်ာက္သြားရျမဲျဖစ္၏။ မည္သူ၊ မည္၀ါ အဘယ္သုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါဟူ၍ ေသျခင္းတရားက သုိ႔မဟုတ္ ေသမင္းက ခြဲျခားျခင္းမရွိ၊ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမရွိေပ။ အခ်ိန္က်လာေသာအခါ ဓမၼတာသဘာ၀အတုိင္း ေခၚျမဲေခၚမည္သာျဖစ္၏။
မဃေဒ၀လကၤာဆရာေတာ္က “မ်က္စီးနားႏွာ၊ ကုိယ္အဂၤါကား၊ အုိ၊ နာ၊ ေသမ်ိဳး၊ နိမိတ္ဆုိးတည္း“ဟု လကၤာေရးစပ္ ဆုံးမခဲ့၏။ မ်က္စီး၊ နား၊ ႏွာစသည္ ကိုယ္အဂၤါသည္ အျမဲတမ္း ပ်က္လုိက္၊ ျဖစ္လုိက္၊ နာလုိက္၊ ေကာင္းလုိက္ ျဖစ္၍ေန၏။ ဤကုိယ္ခႏၵာ၊ ကိုယ္အဂၤါတုိ႔သည္ အုိ၊ နာ၊ ေသဟူေသာ တရားတုိ႔၏ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။
ေသျခင္းတရားက်ေရာက္လာေသာ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါတုိ႔သည္ ေသျခင္းတရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕၍ ေတာင္ခုနစ္ေခြ၊ ေရခုနစ္ထပ္၊ ေလးကၽြန္းျမင္းမုိရ္၊ ေကာင္းကင္သမုဒၵရာ၊ စၾက၀ဠာထဲ၌ ပုန္းေအာင္းခုိလႊဲေနေသာ္လည္း ေသျခင္းတရားသည္ မုခ်ဧကန္ပင္ ေရာက္လာမည္ျဖစ္၏။ မည္သုိ႔ေသာသတၱ၀ါမွန္သမွ် ေရွာင္လႊဲ၍မရႏုိင္ေခ်၊ ေသျခင္းတရားကို လာဘ္ေက်းေငြေပး၍ ေရွာင္လႊဲခုိင္းေသာ္လည္း မ်က္ႏွာသာ ေပးမည္မဟုတ္၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေသမင္း၏ ေခၚျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဃေဒ၀လကၤာဆရာေတာ္က “ဘုတ္ဓာတ္အလုိ၊ ေပါင္းသၿဂႌဳဟ္၍၊ ကုိယ္ဟုပြားၿပီး၊ ျဖစ္တၿပီးကား၊ ပ်က္စီးဖုိ႔ရာ၊ အျမဲသာတည့္၊ ဇရာမရဏ၊ ဒုကၡ၀ဋ္တြင္း၊ အုိရျခင္းႏွင့္၊ ေသမင္းလြတ္ေအာင္၊ ဘယ္သုိ႔ေရွာင္အံ့၊ ေတာင္ခုနစ္ေခြ၊ ေရခုနစ္ထပ္၊ ေလးရပ္ကၽြန္းခြင္၊ ေကာင္းကင္သမုဒၵရာ၊ စၾကာ၀ဠာေျမထဲ၊ ပုန္းခုိလႊဲလည္း၊ အျမဲမခၽြတ္၊ ေသေဘး၀ဋ္မွ၊ မလြတ္တုိ႔သာ၊ မလြဲရာတည္း“ဟူ၍ ေသျခင္းတရား မိမိအေပၚသုိ႔ က်ေရာက္လာလွ်င္ မေရွာင္လႊဲႏုိင္ေၾကာင္း ေရးစပ္ဆုံးခဲ့၏။
ထုိသုိ႔ ေသျခင္းတရားကုိ ေရွာင္လႊဲ၍ မရလွ်င္ သတၱ၀ါတုိ႔သည္ ေသျခင္းတုိ႔ကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ရင္ဆုိင္မည္နည္းဆုိလွ်င္ မရဏႏုႆတိ-ေသျခင္းတရားကုိ အျမဲတမ္းအဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ ရဆုိင္ရမည္ျဖစ္၏။
ျမတ္ဗုဒၶက “မရဏံ ေမ ဓု၀ံ၊ ဇီ၀ိတံ ေမ အဓု၀ံ= ေသျခင္းတရားသည္ ျမဲ၏၊ ငါအသက္ကား မျမဲပါတကား“ဟု ဆင္ျခင္ႏွလုံးသြင္းရမည္ဟု ေဟာၾကားခဲ့၏။ သတၱ၀ါတုိင္းသည္ အရြယ္သုံးပါးလုံး၌ အဘယ္အရြယ္ျဖစ္ေစ ေသျခင္းတရားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္၏။ မိမိတုိ႔ မည္သည့္အရြယ္၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေသျခင္းတရားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ဟု မသိႏုိင္ေခ်။ သတၱ၀ါတုိင္းသည္ မိမိေသမည့္ရက္၊ မိမိေသမည့္ေနရာ၊ မိမိေသမည့္အခ်ိန္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္မျမင္ႏုိင္ေခ်။
မိမိက က်န္းမာသည္ မေသႏုိင္ေသးဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မိမိက ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳေသးသည္ မေသႏုိင္ေသးဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မိမိက အသက္ရွင္ေနသည္ မေသႏုိင္ေသးဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မိမိမွာ ပစၥည္းဥစၥာ ျပည့္စုံေနေသးသည္ မေသႏုိင္ေသး၊ မပ်က္စီးႏုိင္ေသးဟူ၍လည္းေကာင္း မမွတ္ရ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက ေအာက္ပါ ဂါထာေလးျဖင့္ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ႏုိင္ရန္ ေဟာၾကားခဲ့၏။
၁။ သဗၺအာေရာဂ်ံ ဗ်ာဓိပရိေယာသာနံ= က်န္းမာျခင္းသည္ နာ,ဖ်ားျခင္းအဆုံးရွိျခင္း။
၂။ သဗၺေယာဗၺနံ ဇရာပရိေယာသာနံ= ငယ္,ရြယ္ႏုပ်ိဳျခင္းသည္ အုိမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း အဆုံးရွိျခင္း။
၃။ သဗၺဇိ၀ိတံ မရဏပရိေယာသာနံ=+ အသက္ရွင္ျခင္းဟူသမွ်သည္ ေသျခင္းအဆုံးရွိျခင္း။
၄။ သဗၺသမၸတၱိ ၀ိပၸတၱိပရိေယာသာနံ= ျပည့္စုံျခင္းမွန္သမွ်သည္ ပ်က္စီးျခင္းအဆုံးရွိျခင္းတုိ႔ျဖစ္၏ဟူျဖစ္၏။
ထုိကဲ့သုိ႔ ဂါထာ၏အႏွစ္သာရအတုိင္း ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ထားရန္လုိ႔၏။ ေလာကမွာ လူဟူ၍ျဖစ္လာရင္ ႀကိဳတင္သိထားသင့္ေသာအရာမ်ားရွိ၏္။ ထုိသိထားသင့္ေသာ အရာကုိ ႀကိဳတင္သိထားလွ်င္ မည္သုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ မစုိးရိမ္ရေတာ့ေပ၊ သိပ္စိတ္မဆင္းရဲရေတာ့ေပ။ အယုတ္ဆုံးအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရေသာ္လည္း မတုန္လႈပ္ေတာ့ေပ၊ ခံႏုိင္ရည္ရွိမည္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိတရားသေဘာအတုိင္း ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ ႏွလုံးသြင္းတတ္ရန္လုိအပ္၏္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေလာကရွိ သတၱ၀ါတုိင္းသည္ ေသျခင္းတရားႏွင့္ အမွန္မုခ် ရင္ဆုိင္ၾကရမည္။ မည္သည့္အရြယ္၊ မည္သည့္အခ်ိန္၍ ရင္ဆုိင္ၾကရမည္ကုိ ဘုရား၊ ရဟႏၱာမွအပ မည္သူမွ်မသိႏုိင္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသျခင္းတရားႏွင့္ မဆုိင္ရေသးခင္ အခြင့္အေရးၾကံဳလွ်င္ ႀကံဳသကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔က ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာဟုေခၚတဲ့ တရားမ်ားကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္ လုိအပ္၏။ မိမိတုိ႔ေနာက္သုိ႔ အရိပ္ကဲ့သုိ႔ အျမဲလုိက္ေနေသာ အရာသည္ကား မိမိတုိ႔ ျပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းကံ၊ မေကာင္းကံသည္သာ ျဖစ္၏။ ေနာင္တတဖန္ ပူပန္မႈ မရွိၾကရေလေအာင္ ျပဳသင့္ျပဳထုိက္ ေကာင္းကံမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကပါေစ။


သားေရႊ

၀ါဆုိပြဲေတာ္ (၂၅.၀၇.၂၀၁၀)

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

လာေရာက္အားေပးၾကေသာ သူအေပါင္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစံ

ပထမအႀကိမ္စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းခံပြဲေတာ္

ဆီမီးထြန္းပြဲ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား